kunst, educatie en cultuur

Atelier
Mevrouw
Merel

Elke school vult cultuureducatie anders in, passend bij de pedagogische visie, de samenstelling van het team en de culturele omgeving, kunnen jullie wel wat hulp gebruiken?  Vlieg Mevrouw Merel in!

 Waar kan mevrouw merel je mee helpen?

k

Kunstonderwijs

 

Mevrouw Merel heeft als missie dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten.
Mevrouw Merel werkt met haar expertise mee binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

Cultuureducatie

Heb je als school al een heldere visie op cultuureducatie?
Kunst en cultuur hebben een prominente plek in hun onderwijs. Bekende obstakels zijn gebrek aan tijd, ruimte, materiaal, personeel, deskundigheid en geld.
Mevrouw Merel neemt je graag onder de vleugels en helpt je met de basis  op orde te brengen. Zodat je daarna als team kan uitvliegen.

 

Organisatie ontwikkeling

Mevrouw Merel  wil meewerken om cultuureducatie uitvoerbaar én duurzaam te maken. Door cultuureducatie expliciet te verbinden met de pedagogische visie van de school. En door kunst en cultuur te verbinden aan andere vakken en (kern)doelen. En deze verantwoordelijkheid voor cultuureducatie te delen met het hele team. Heb je er al zin in?

wie is
mevrouw merel? 

Mevrouw Merel heeft haar naam ontleend aan het kinderboek Mevrouw Meijer, de merel, geschreven en geïllustreerd door Wolf Erlbruch, in Nederland uitgegeven door Querido (1997). Mevrouw Meijer maakt zich in dit boek altijd grote zorgen om niks. Totdat ze op een dag een piepjong mereltje in de moestuin vindt. Verdwenen zijn de oeverloze tobberijen, nu ze werkelijk iets heeft om voor te zorgen. Ze voedt het vogeltje, geeft het vliegles, en slaat dan ook zelf haar vleugels uit. Dit mooie prentenboek leert ons hoe je vleugels kunt krijgen je te richten op wat de essentie is. Mevrouw Merel ( Manon Carboni) nodigt je uit om op creatieve wijze boven het dagelijks getob uit te stijgen en je vleugels uit te slaan.

projecten

Mevrouw Merel
cultuuronderwijs

Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen. Lessen in literatuur, theater, media of erfgoed zijn niet alleen leuk. Deze lessen zijn ook nodig voor de brede vorming van kinderen. Door cultuureducatie ontwikkelen kinderen hun talenten, maken zij kennis met schoonheid. Ook leren zij de waarde van kunst te begrijpen. Kunst zorgt voor historisch besef en daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen. Ook cultuurinstellingen leveren een bijdrage aan cultuuronderwijs. Mevrouw Merel geeft advies en cultuureducatie op maat voor het primair en voortgezet onderwijs.
Kennismaken? Mevrouw Merel ziet er naar uit! 

kunstprojecten

blije opdrachtgevers

lopende projecten

kopjes koffie

mevrouw merel
leert je  vliegen

 Dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen jongeren zich tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

Om dit te bereiken bevordert Mevrouw Merel de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten  en draagt ze graag bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e eeuwse vaardigheden. Zodat leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking komen met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed. Waardoor zij leren om hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden.

  • kunstonderwijs 90%
  • Cultuureducatie 77%
  • organisatieontwikkkeling 85%

Mijn hart ligt bij kunst en cultuur. Door kunst communiceer je op een andere manier. Ik laat graag op een laagdrempelige manier zien dat iedereen een kunstenaar is. Het vergroot je zelfvertrouwen. Het zegt iets over wie jij in de kern bent. Kunst maakt je nieuwsgierig, brengt je in vervoering en kan je ook troost bieden. Kortom, kunst inspireert!

Manon Carboni / Mevrouw Merel

pop up atelier
mevrouw Merel

In het voorjaar van 2018 streek Mevrouw Merel neer in het voormalige ABN AMRO gebouw van Epe. En starte daar een POP Up Atelier

voor scholen

Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen. Lessen in literatuur, theater, media of erfgoed zijn niet alleen leuk. Deze lessen zijn ook nodig voor de brede vorming van kinderen. Door cultuureducatie ontwikkelen kinderen hun talenten, maken zij kennis met schoonheid. Ook leren zij de waarde van kunst te begrijpen. Kunst zorgt voor historisch besef en daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen. Ook cultuurinstellingen leveren een bijdrage aan cultuuronderwijs.

Blije opdrachtgevers

“Ik heb de teamdag  en de workshops tekentaal en kindertekeningen begrijpen erg leuk en leerzaam gevonden! Ik vond het knap dat we in zo’n korte tijd toch al zo behoorlijk ver gekomen zijn en dat we met verschillende tekentaal opdrachten gewerkt hebben. Tevens vond ik dat er een goede balans zat tussen een klein stukje theorie (uitleg) en lekker veel zelf praktisch oefenen. Ik kan niet wachten om in de klas aan de slag te gaan.”

Eva

leerkracht groep 4

“Mevrouw Merel heeft ons geholpen met het maken van een jaarplan en heeft ons laten ervaren, dat groot en klein, iedereen kunstenaar kan zijn. Kunst verbindt en het is toegankelijker en makkelijker te realiseren dan we dachten . En het allerbelangrijkste Mevrouw Merel  haalde het beste in ons en de kinderen naar boven.”

John

Schoolleider stichting BOOR