cultuureducatie voor de klas en het team

Mevrouw Merel
op school

Scholen en culturele instellingen in het hele land werken samen om kunst, cultuur en erfgoed vast onderdeel van het lesprogramma te maken. Wat levert het op? Kinderen die met plezier hun verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen en communicatieve vaardigheden ontwikkelen. Handig in deze 21ste eeuw!

Het cultuuronderwijs op de basisschool krijgt een nieuwe impuls. Scholen en culturele instellingen slaan de handen ineen om leerlingen mee te nemen in de wereld van bijvoorbeeld muziek, theater, dans of cultureel erfgoed. Mevrouw Merel werkt met haar ervaring graag aan mee;
–  als adviseur bij het maken van een cultuurplan
– als coach en cultuurcoördinator van het team 
– als kunstdocent voor de groep,

Mevrouw  Merel laat  je ervaren

Ook bijdragen aan goed cultuuronderwijs? Dat kan! Of je nou leerkracht, vakdocent, ouder, werkzaam bij een culturele instelling of beleidsmaker bent; Mevrouw Merel  helpt je graag met advies wat jij kunt doen. En naast advies, brengt ze ook haar ideeën graag  samen in de praktijk.

 

Werkveld

5

Primair onderwijs

5

Voortgezet onderwijs

Regionale cultuuraanbieders

Cultuur educatie met Kwaliteit.

De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het Rijk stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het ministerie van OCW is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma.

Contact
070-412 34 56 –

nieuws over cultuuronderwijs

LKCAtelier: Spel en creativiteit in het onderwijs

Creativiteit is een belangrijke vaardigheid in het onderwijs. Maar hoe zorg je ervoor dat leerkrachten voldoende handvatten hebben om deze vaardigheid over te brengen? Wat is creativiteit precies, en hoe maak je creativiteit concreet en toepasbaar? Spel is hiervoor...